राज्यले सबै धार्मीक समुदायलाई समान ब्यवहार गर्नुपर्ने मुस्लीम अगुवाहरुको जोड

बुटवल, राज्यले सबै धार्मीक समुदायलाई समान ब्यवहार गर्नुपर्ने मुस्लीम अगुवाहरुले जोड दिएका छन् । सोमबार बुटवलको सबैभन्दा पुरानो रजा ए

Read more